Skip to content

FAQ Huishoudhulp

Installatie en ingebruikname
 • Slechts 1 communicatiekanaal (geen mail, sms, WhatsApp meer), en steeds antwoord, ook al is de vaste consulent niet aanwezig
 • Binnen de 24u (op werkdagen) reactie of antwoord van de consulent
 • Vertaalfunctie op de app, dus iedereen kan communiceren in zijn/haar eigen taal
 • Link naar Google Maps om adressen nieuwe klanten snel te kunnen vinden
 • Planning steeds up to date
 • Elke wijziging in planning meteen zichtbaar in app
 • Elke wijziging in de planning binnen de 24u komt via push-melding op de gsm
 • Agenda waarin afspraken met kantoor genoteerd kunnen worden
 • Mogelijkheid om verlof aan te vragen via app + onmiddellijke goedkeuring mogelijk
 • Mogelijkheid ziektebriefjes door te sturen via app
 • Elke huishoudhulp wordt aan 1 consulent gekoppeld (persoonlijke relatie)
 • Mogelijkheid om AO en schade door te geven via app (+ foto’s)
 • Prestatiedocument moet geen 2 keer per maand meer worden afgeleverd + opgehaald op kantoor
 • Papieren cheques worden onmiddellijk gescand -> duidelijk overzicht van aantal binnen te brengen cheques
 • Bij scannen cheques wordt vervaldatum onmiddellijk gecontroleerd + melding
 • Push-melding op gsm als ze prestatierapport niet hebben ingevuld (moet dagelijks voor middernacht), verloning is altijd volgens de door jou bevestigde uren, geen fouten meer in je uitbetaling!
 • Bibliotheek met allerlei nuttige documenten en procedures altijd beschikbaar

De app is gratis en kan zowel in de App Store (IPhone) als in de Play Store (Android) worden gedownload. Instructies om de app te downloaden vind je op de website

In de app zelf kunnen géén wijzigingen aangebracht worden door jou. Er zijn wel verschillende mogelijkheden om wijzigingen door te geven. Een aantal wijzigingen zullen via een formulier kunnen worden doorgegeven (vb.: verlof, ziekte…). Andere wijzigingen kunnen via het prikbord kenbaar gemaakt worden aan de consulent, die vervolgens de nodige aanpassingen zal maken in de planningstool. Vervolgens zullen die wijzigingen zichtbaar zijn in de app.

De app kan ook offline geconsulteerd worden en de prestaties kunnen ook offline geregistreerd worden. Let wel: deze zullen enkel doorgestuurd worden op het ogenblik dat je verbinding hebt met een netwerk.

Wie dat wil kan steeds naar kantoor komen om de prestaties te registreren via het Wi-Fi-netwerk van het kantoor.

Geen nood, voor jou wijzigt er niets. Je zal jouw planningen, loonbrieven en andere communicatie nog steeds op de oude manier ontvangen. Je kan nog steeds langsgaan op kantoor en telefonisch contact opnemen met jouw consulent.

Planning

Elke wijziging aan de planning die door jouw consulent wordt doorgevoerd, wordt automatisch aangepast in jouw planning en inde planning van de klant. Jij zal de voorgestelde wijziging ook altijd moeten “aanvaarden”. Als je hier niet mee akkoord gaat, dan dien je telefonisch contact op te nemen met jouw consulent.

Indien een wijziging nodig is in jouw planning, dien je dit op de juiste manier door te geven aan jouw consulent. Gebruik hiervoor het document voor aanvraag verlof bijvoorbeeld, wijzig je uren in de planning, zodat jouw consulent op de hoogte is, als je twijfelt wat je moet doen, mag je ook altijd telefoneren naar jouw consulent. Zij zal je verder helpen.

Dat zal niet mogelijk zijn. Planningen kunnen enkel aangepast worden door de consulent. Wijzigingen zijn enkel mogelijk op basis van een aanvraag die door jou wordt ingevuld of op basis van het overleg tussen jou en je consulent.

Via deze app zal je op verschillende manieren wijzigingen kunnen doorgeven. Dit is steeds afhankelijk van de situatie. Ook kan je steeds via het prikbord met je consulent in contact komen, om bepaalde wijzigingen in de toekomst aan te geven. In sommige andere gevallen zal een telefonische verwittiging nog steeds noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij ziekte.

Bij een wijziging in jouw planning, zal je een melding hiervan krijgen, waar ook jouw bevestiging voor gevraagd zal worden. Jij kan maw je akkoord geven via een druk op de knop in de app. Als je om een bepaalde reden niet akkoord gaat met deze wijziging, zal je persoonlijk contact moeten opnemen met de consulent om de wijziging verder te bespreken.

Elke dag zal je via je planning kunnen doorgeven of je gewerkt hebt volgens deze planning of dat er toch een lichte afwijking zou zijn hiervan. Je dient dit op dagdagelijkse basis door te geven, zodat wij steeds ten laatste de dag zelf hiervan op de hoogte zijn. Dit zal zorgen voor een correcte opvolging en verloning

Het is van groot belang dat al jouw uren correct geregistreerd worden. Als je vroeger of later start (ook al werk je correct je aantal uren), dan is dat belangrijk voor de verzekering en natuurlijk ook voor het correct verlonen. Als er bijvoorbeeld een arbeidsongeval gebeurt op een moment dat je volgens de planning niet aan het werk bent. Dit is één van de redenen dat elke wijziging steeds gemeld moet worden. Hou je klant hier ook steeds van op de hoogte. Via het prikbord kan je daaromtrent een berichtje sturen (vb.: als je later zal zijn omdat er file is).

Indien dit voorvalt, dien je onmiddellijk je consulent op de hoogte te brengen. Als dat niet mogelijk is, dan moet je de prestatie via de app registreren met de melding dat de afwijking er is op vraag van de klant. De klant zal ook automatisch een bericht krijgen dat dergelijke wijzigingen minimum 48u op voorhand moeten worden gemeld, zo niet dat de prestaties via factuur zullen worden aangerekend.

Je consulent neemt dit vervolgens verder op met de klant, want deze moeten ons ten alle tijden tijdig op de hoogte brengen van elke wijziging of afwezigheid.

Elke wijziging in de planning zal door jou moeten worden goedgekeurd, dus je zal steeds zien wat er wijzigt in je planning. Wanneer je klant in verlof is, zal de consulent alles in het werk stellen om een vervanging te voorzien. Voor concrete afspraken zal de consulent jou telefonisch contacteren.

Je zal steeds toegang hebben tot je planning, als je je GSM op zak hebt. In de planning zal je steeds de informatie kunnen terugvinden van de komende 3 maanden. Elke wijziging die gebeurt in deze 3 maanden die zichtbaar voor je zijn, zal via een melding meegedeeld worden om zo de goedkeuring te vragen.

Prestaties en cheques
Prestaties registreren

Het invullen van de app behoort tot jouw taken als huishoudhulp. Het registreren van de prestaties mag dan ook gebeuren na het afronden van je taken, dus wanneer je nog bij de klant aanwezig bent. Het is geen probleem dat er op dat ogenblik geen internet is, de prestaties zullen doorgaan op het moment dat je verbinding maakt met internet (bij jou thuis bijvoorbeeld).

Papieren cheques

Als je bij registratie van je prestaties aanduidt dat je de cheques hebt ontvangen, dan zal je ze ook moeten scannen (anders krijg je een foutmelding). Zolang de cheques niet gescand zijn, lijkt het alsof de klant ze niet afgegeven heeft. Ook loop je het risico dat je de cheques ergens onderweg verliest. Van zodra je de cheques scant en wij over de streepjescodes beschikken, weten we zeker dat jij ze hebt ontvangen. Indien ze daarna verloren zouden gaan, dan beschikken we zo ook over de nodige informatie om die door te geven aan Sodexo. Het is dus in ieders belang dat de cheques steeds worden ingescand bij registratie van de prestatie.

Elektronische cheques

Ja, je zal nog steeds je elektronisch dienstencheques moeten registreren. De app van Sodexo staat los van onze app.

Communicatie
Mijn kantoor/consulent

Je zal de naam en de foto van je consulent te zien krijgen in de app. Door hierop te klikken, kan je schriftelijk communiceren met je consulent of een collega bij afwezigheid van jouw vaste consulent. Er zal ook een knop te zien zijn met daarachter het nummer van jouw kantoor. Door daarop te klikken, bel je rechtstreeks met jouw kantoor.

Zeer zeker wel nog, graag zelfs! Het is de bedoeling dat we via de app sneller en correcter gaan kunnen communiceren naar onze huishoudhulpen en klanten, waardoor er tijd vrij komt om op een andere manier tijd te investeren in jullie. Het is de bedoeling dat we net persoonlijker kunnen omgaan met onze gebruikers en een mooie relatie kunnen opbouwen op lange termijn.

Absoluut niet en dat zal ook nooit gebeuren. De planningen in de app, de communicatie die wordt uitgestuurd en de acties die worden ondernomen, worden nog steeds door de consulent gemaakt en bepaald. De app wordt voor de consulent een handige tool om sneller en correcter te kunnen communiceren naar alle partijen in geval van wijzigingen.

Het gebruik van de app zorgt ervoor dat er meer tijd zal zijn voor jullie en onze samenwerking. De app zal nooit de aanwezigheid van een consulent kunnen vervangen, en dat is ook niet de bedoeling. Integendeel: door de app zal er bewuster gecommuniceerd worden met elkaar. De antwoorden die je krijgt worden steeds verzonden door jouw consulent.

Het gebruik van de app zorgt ervoor dat er meer tijd zal zijn voor jullie en onze samenwerking. De app zal nooit de aanwezigheid van een consulent kunnen vervangen, en dat is ook niet de bedoeling. Integendeel: door de app zal er bewuster gecommuniceerd worden met elkaar. De antwoorden die je krijgt worden steeds verzonden door jouw consulent.

Het gebruik van de app zorgt ervoor dat wij meer tijd hebben voor jullie. Dus wij zouden jullie graag maandelijks ontvangen op kantoor. Dit is de ideale gelegenheid voor het afgeven van je papieren dienstencheques, en om eens te horen hoe het met je gaat. Tot gauw!

Het voordeel van de app is dat je niet moet wachten tot het kantoor open is om je vraag te stellen. Je kan op elk moment van de dag/nacht een berichtje sturen via de app. Dat betekent echter niet dat jouw consulent ook 24 op 7 aan het werk is en alles onmiddellijk kan beantwoorden. De consulent zal dan ook tijdens de kantooruren jouw vragen beantwoorden en verwerken, maar steeds binnen de 24 uren op werkdagen. Hou hiermee rekening als je pas ’s avonds laat verwittigt dat je ’s morgens niet zal kunnen werken. De regel blijft dan dat je bij aanvang van de werkdag onmiddellijk telefonisch contact opneemt met jouw kantoor.

Mijn klant

De prachtige vertaalmodule op de app zorgt ervoor dat berichten tussen alle gebruikers in meer dan 60 talen vertaald kunnen worden. Hou er wel rekening mee dat de vertaling pas werkt, als het bericht in de officiële taal correct wordt geschreven. Vermijd dus zoveel mogelijk afkortingen en dialectwoorden. Enkel zo kunnen we de vertaalmodule optimaal benutten. Bij elk bericht dat wordt verstuurd, zal de tegenpartij via een knop kunnen kiezen in welke taal hij/zij het bericht wenst te lezen.

Je zal in de app over een aantal prikborden beschikken waarin je berichten kan sturen. Je hebt een prikbord rechtstreeks met je consulent, en je hebt een aantal prikborden met elke klant apart. Op het prikbord van de klant kan de consulent ook meelezen. Als er algemene berichten worden gedeeld in de app, zal je hier commentaar kunnen opgeven (zoals op Facebook), en dat zal zichtbaar zijn voor iedereen die dat bericht kan lezen.

Ja, het prikbord tussen klant en huishoudhulp kan ook steeds geraadpleegd worden door de consulent. Dat wil niet zeggen dat de consulent ook elk bericht zal meelezen. De bedoeling is dat de consulent kan nagaan of er een vlotte communicatie is tussen beide partijen, of het prikbord wel degelijk wordt gebruikt, of de berichten gepast en correct zijn… Als de consulent merkt dat het prikbord zelden wordt gebruikt, dan kan hij/zij daar actie in ondernemen en een oproep doen. We moedigen jullie wel aan om het prikbord zoveel mogelijk te gebruiken om duidelijk te communiceren, afspraken te maken en discussies te vermijden, een woordje van dank achter te laten…. En dit natuurlijk steeds op een respectvolle manier.

Afwezigheid
Verlof

Verlof dient aangevraagd te worden volgens de geldende regels (minimum 4 weken op voorhand voor verlof langer dan 1 week, minimum 2 weken op voorhand voor verlof korter dan 1 week). Verlof dient aangevraagd te worden via het aanvraagformulier. Een aanvraag is geen automatische goedkeuring. Er zal steeds een formele goedkeuring volgen.

Dat zal gemakkelijk mogelijk zijn via het verlofaanvraagformulier. Je kan de periode en het type verlof aanduiden. Er zal ook ruimte zijn om een attest toe te voegen in geval van klein verlet of familiaal verlof.

Neen, dat wordt niet verwacht en dat is ook het voordeel van de app. Vroeger werd er gecommuniceerd via SMS of WhatsApp en kon je te allen tijde gecontacteerd worden. Met de app kies je nu zelf of je die wenst te openen of niet en kan je er tijdens je verlof dus voor kiezen om dat niet te doen. Je kan ook zelf kiezen of je meldingen van de app wenst te zien op jouw telefoon. Let er wel mee op als je dit doet, want belangrijke meldingen (wijzigingen in de planning binnen de 24u) zullen hierdoor enkel zichtbaar zijn als je de app opent.

Ziekte

Voor je moet opstarten dien je steeds je consulent telefonisch op de hoogte te brengen van je afwezigheid wegens ziekte. Zodra je bij de dokter geweest bent, kan je een ziekteformulier invullen via de app. Via deze weg kan je aangeven voor welke periode je afwezig zal zijn en kan je het ziektebriefje ook meteen inscannen. Op die manier dien je geen onnodige verplaatsingen meer te maken naar het kantoor. Je zal op dit formulier ook moeten aanduiden of je de consulent telefonisch hebt verwittigd, zoals de ziekteprocedure ook voorschrijft.

Ja, dat wijzigt niet. Je afwezigheid door ziekte moet je nog steeds bij aanvang van de werkdag telefonisch melden aan het kantoor. Het aanvraagformulier in de app dient vervolgens om na het doktersbezoek de periode van afwezigheid door te geven en om het ziektebriefje in te scannen.

Ja, dat is de bedoeling. Het ziektebriefje kan via het ziekteformulier aan het kantoor bezorgd worden. Er moet wel een duidelijke foto gemaakt worden van héél het ziektebriefje (inclusief naam en handtekening van de arts). De foto van het ziektebriefje volstaat, en het originele ziektebriefje hoeft niet meer binnengebracht te worden.

Neen. Een foto van het ziektebriefje volstaat voor het dossier.

Incidenten

Ja, er zal een formulier beschikbaar zijn om schade te melden. Via het formulier kan je omschrijven wat er gebeurd is en kan je foto’s van de schade toevoegen. Er zal ook aan de klant gevraagd worden om een gelijkaardig formulier in te vullen. Wees hierover steeds open en eerlijk, en wacht niet tot de klant de schade aangeeft. Spreek ook steeds de klant persoonlijk aan als je schade hebt berokkend. NA de aangifte nemen wij dit verder op met de verzekeringsmaatschappij.

Als er een arbeidsongeval gebeurd is, is het belangrijk dat je ons hiervan zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte brengt. Er zal ook een formulier beschikbaar zijn om een ongeval te melden. Het is belangrijk om het ongeval in detail te omschrijven, duidelijk te maken of het om een arbeidsongeval of een verkeersongeval gaat, eventueel foto’s te nemen van de plaats van het ongeval of van de materialen die bij het ongeval aanwezig waren (vb.: trapladder). Het zal ook mogelijk zijn om het medisch attest toe te voegen. Een blanco medisch attest zal bij documenten steeds te vinden zijn en kan door je huisarts ingevuld worden. Een spoedarts vult meestal een standaard document in bij een arbeidsongeval, ook dat kan je als bijlage toevoegen. Waren er getuigen bij het ongeval? Laat ons weten wie, zodat we ook hun verhaal kunnen horen. Lukt het je niet om de informatie door te geven via de app, neem dan telefonisch contact op met je consulent.

Voor dergelijke zaken kan je steeds contact opnemen met jouw consulent. Hij/zij zal zeker ingrijpen als het gedrag van de klant ongepast is. Het prikbord tussen de huishoudhulp en de klant kan ook steeds gevolgd worden door de consulent, dus ongepaste berichten zullen ook door de consulent opgemerkt worden. In de toekomst zal er ook een meldpunt komen voor elke vorm van ongewenst of ongepast gedrag van eender welke partij. Ook dat zal via de app kunnen en uiterste discretie zal verzekerd zijn.

Privacy

Neen. Enerzijds zijn wij als bedrijf gebonden aan strikte regels omtrent privacy en het delen van gegevens van onze huishoudhulpen. Anderzijds is de ontwikkelaar van de app (Alundi) óók aan een strenge wetgeving onderworpen, en staan zij ook in voor de privacy van hun gebruikers. Er zit dus een dubbele veiligheid op de privacy van de gebruikers van de app.

Neen. De gsm-nummers van gebruikers zijn enkel gekend bij het kantoor, maar worden niet meer onderling uitgewisseld en zijn niet zichtbaar in de app. Enkel het telefoonnummer van het kantoor zal in de app nog zichtbaar zijn.

Neen. Omwille van privacy zal de app geen locatiegegevens verzamelen of tonen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de app net zorgt voor een betere scheiding tussen werk en privé. De app kan je openen wanneer je dat wil, en je kan ervoor kiezen om al dan niet meldingen te ontvangen. Je kiest dus zelf op welk moment van de dag je de app opent. Al de communicatie en al je documenten zijn hier ook steeds beschikbaar.

De app is een communicatiemiddel en geen tracingmiddel, dit laatste is zelfs niet mogelijk. Dit betekent dat wij willen staan voor openheid en transparantie. De app geeft ons zo de mogelijkheid om er samen voor te zorgen dat je planning steeds juist staat in realtime. Elke wijziging wordt onmiddellijk correct doorgestuurd en is zichtbaar voor zowel jou als ons. Zo heb je zelf ook steeds een duidelijk beeld over hoe je verloond zal worden. Klopt jouw planning niet, of is er een wijziging nodig, neem dan steeds contact op met je consulent. Dit kan door je planningsitem aan te passen of door telefonisch contact op te nemen.

Helpdesk

Alle vragen, opmerkingen, suggesties, klachten… in verband met de werking van de app mogen rechtstreeks met de consulent worden opgenomen (dat kan telefonisch of via het prikbord). De consulent kan vervolgens contact opnemen met de juiste personen afhankelijk van het probleem.

Updates worden ’s nachts gepland om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de gebruikers. Indien er overdag hinder is, dan is het raadzaam om het op een later tijdstip opnieuw te proberen. Blijven de problemen aanhouden, contacteer dan onze helpdesk via helpdesk@blinkhome.be

Is er iets niet duidelijk of heb je een vraag over de app? Kijk zeker eens bij de FAQ op onze website bij het onderwerp van je vraag. Hier vind je reeds zeer veel antwoorden terug over het gebruik of de meest gestelde vragen. Vind je het antwoord toch niet terug, aarzel dan zeker niet om je kantoor te contacteren.

⚡️ DigiViking ⚡️

Contacteer ons

Adres

Herkenrodesingel 8D,
3500 Hasselt

E-mail

hallo@blinkhome.be

Ontwikkeld door:

nl_BENL